N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שוש רהב

עורף
אחר
ללא קרב ספציפי

יום כיפור. חרדת היום שורה על הכל. בשעה 11.00, שכן שהיה בצבא קבע יורד לרכבו ונערך ליציאה.

רכבים נוספים החלו לנוע. השקט נפרם.

ברשתות זרות אנו מקבלים רסיסי מידע על מיתקפה של האויב ובמקבים מטוסי צה"ל וכוחות.

והשאר חרדה, חוסר מידע עוטפים את העורף.

בצאת יום הכחפור, נקראים התושבים להיכנס למקלטים ולמגן חלונות בסרטי הדבקה. החשכת האורות ברחובות ותחושות כבדות מאד עוטפות את כולם.

המילואימנקים יצאו לחזית, לנקודות מפגש, לעורף והידיעות מתחילות לנגיע תוך כדי קריאות הרגעה של גולדה מאיר ז"ל שפניה אמרו הכל.