N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עוזי בן צבי

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

יום שבת, קיבוץ עמיעד בגליל העליון, השעה 14:00.

שני מיגים סוריים חולפים מעלינו בגובה צמרות העצים. גיוס, עם הנגמ"שים מבית דרס, על הזחלים עד בלוזה. שם, בקטיה, מורדים סיירי השריון ומועלים צנחני המילואים של גדוד 564, אנחנו כמה שיריונרים, מתנדבים להפעיל את הכלים.

עם שחר יום ה-10 לאוקטובר, יוצאים ומשחררים את המעוז שלא נפל, בודפשט, ואת מוטי אשכנזי וחייליו, בהמשך היום יורדים דרומה ומצטרפים לחטיבה 217 של המחט נתקה, אוגדת ברן, עמה מחלצים את פצועי 890 מגיא ההריגה בטרטור 42 שכונה בהמשך, החווה הסינית.

בלילה צולחים לצד המצרי, במסע מלחמה שנמשך עד הפסקת האש, בפאתי העיר סואץ.