N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלירן מזרחי

חיל השריון
חטיבה 401
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

אליהו גויס לצה"ל במחצית אוגוסט 1968.

לאחר הטירונות השתלם בסדרה ארוכה של קורסים, לרבות קורס צלפים, קורס נהגי זחל"מים, קורס מ"כים חרמ"ש וקורס מש"קי סיור.

משעשה חיל בתפקידו שלחוהו מפקדיו לקורס קציני חי"ר. אחרי כן השתלם גם בקורס קציני סיור.

במהלך שירותו בצבא עבר הסבה לשריון והוצב כמפקד מחלקת טנקים באחת מיחידות חיל השריון. חבריו בצבא היו לו כאחים, ואהבוהו בלב ונפש.

אחד מחבריו סיפר עליו שהיה בעל רצון אדיר, וכי חרף כאבים חזקים בגבו - סירב להטיל על אחרים את חלקו בעבודת הצוות, למרות שחזרו וביקשו ממנו לחדול מסחיבה וממאמץ. הוא דבק במטרותיו בעקשנות, למרות הקשיים הפיזיים והנפשיים, שבגללם יכול היה לזכות בהקלות רבות.

חבריו העלו על נס את הסדר והשקידה שנהג בעבודתו, את הקפדתו על כל פרט ואת המקצועיות והביטחון העצמי שלו. תמיד היה נקי ומצוחצח, תמיד הכין הכל מבעוד מועד. בחופשותיו מהצבא היה נוהג לנסוע לטייל בארץ, ולעיתים אף ביקר במקומות שונים בגזרה הצפונית של האזור, עליו חלשה יחידתו.

הרבה מזמנו הפנוי הקדיש לעניינים שהיו קשורים בתפקידו הצבאי, שכן התפקיד והביצוע המושלם עמדו בראש דאגותיו. כשפרצה מלחמת יום-הכיפורים נשלח אלי עם יחידתו לחזית סיני.

הוא לחם באזור ביצות בלוזה, וחרף התנגדות מפקדיו יצא כשהוא פצוע לחילוץ טייס שלנו, שנראה צונח בין קווי האויב. הוא השתתף בקרבות רבים, נפצע פעמים אחדות אך הוסיף להילחם.

ביום ט"ו בתשרי תשל"ד (11.10.1973), נפל בקרב באזור "הברגה", בגיזרה המרכזית של תעלת סואץ. הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין בהר-הזיתים, בירושלים. השאיר אחריו הורים, שלושה אחים ואחות.

לאחר נופלו הועלה לדרגת סרן, והוענק לו ציון לשבח מפקד החטיבה על לחימתו ועל עמידתו במערכה.

וזה נוסח תעודת הציון לשבח: "במלחמת יום-הכיפורים שימש סרן אלי רן ז"ל כסמ"פ טנקים. ביום 6 באוקטובר 1973 נע בטנק שלו באזור שמצפון לקנטרה עד שהטנק נפגע והוא נפצע. סרן אלי רן ז"ל הצליח להיחלץ מהטנק שנפגע, ונע רגלית בשטח עד שהגיע אל כוחותינו. למרות פציעתו עלה על טנק אחר והמשיך בלחימה. לאחר יומיים נפגע ונפל. במעשיו אלה גילה סרן אלי רן ז"ל דבקות במשימה". משפחתו תרמה ספר תורה להנצחת שמו של אלי ז"ל. (דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון) חיפוש סיפורי חיים נוספים, עם מילות מפתח זהות החיפוש מתבצע בתוך סיפורי החיים של חללי מערכות ישראל מלחמת יום הכיפורים ירושלים בני עקיבא שנת נפילה 1973 צל"ש מפקד חטיבה אותות ועיטורים - תאור המעשה סרן רן (ויצמן) אלי על גילוי דבקות במשימה במלחמת-יוה"כ שימש סרן אלי רן ז"ל כ-סמ"פ טנקים. ביום 6 באוקטובר 1973 נע בטנק שלו באזור שמצפון ל"קנטרה" עד שהטנק נפגע והוא נפצע. סרן אלי רן ז"ל הצליח להיחלץ מהטנק שנפגע ונע רגלית בשטח עד שהגיע אל כוחותינו.