N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלברט סטון

חיל השריון
אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

שעטנו מצאלים לכוון התעלה עם הטנקים ונסענו על זחלים.

באיזור רומני חטפנו טיל RPG ישר לגלגל המתח הקידמי. שם הושבת הטנק ונאלצנו להגיע לסדנא הקרובה שהייתה בבלוזה כדי לתקן את הטנק.

בהמתנה עד סיום התיקון הלכתי לשקם שם ראיתי חיילת מילואים שהיתה חברה משותפת שלי ושל חברה שלי (לימים אישתי) היא אמרה לי שהחברה שלי נמצאת במרחק של כ-2 קילומטר במקום שנקרא "קברנית".

הרגלים רעדו לי, עזבתי הכל ורצתי לכיוונה. כאשר היא ראתה אותי היא נפלה מהרגלים.

לאחר תיקון הטנק עלינו ונסענו לכוון התעלה כדי לחצות לצד המערבי על גבי גשר בגלילים.