N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סמי שמואל עובדיה

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

גוייסתי בערב יום הכיפורים, התייצבנו במחנה נתן מספר חיילים חתמנו על ציוד.
נסענו והגענו לטסה ומשם הוצבנו בסיני.

בסיני היו קרבות קשים היו פגזים שנפלו סמוך אלינו. דילגנו לביר גפגפא והמשכנו עד איסמעליה ששם התמקמנו והיינו שם בערך כחודש וחצי וכל כמה זמן התמקמנו במקום אחר.

סופחתי לצנחנים בסך הכל הייתי במלחמה 180 יום הייתי נהג וסופחתי ממקום למקום. נלחמנו בסיני. ישנו תחת כיפת השמים. ובסוף המלחמה נסענו למחנה נתן והשתחררתי.