N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ברוריה שמש

עורף

הייתי ילדה בת 6 שברתי את היד והגעתי לרמבם לטיפול

זה היה בשבת ובשבת היתה תוכנית איירונסייד שמאוד אהבתי צרחתי במחלקה שאני רוצה לראות איירונסייד ואין טלביזיה

רק לחיילים

והחייל היום האלוף יוסי בן חנן נידב את הטלביזיה עבור הילדה הקטנה שרצתה לראות את הסדרה שהיא אוהבת

תודה אלוף