N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלמה אלזסר

חיל הרגלים
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
קרב העיר סואץ

אני אשתו של החיל שלמה אלזסר - צנחן בגדוד 202, מחזור מאי 1967. נקרא הרבה למילואים..וב- 1.10.1973 יצא לשירות מילואים רגיל. אנו זוג צעיר המתגורר אז בחיפה, ואני בהריון ראשון. וכאמור, פרצה מלחמה ב-6.10.73. ידעתי ששלמה יצא לדרום, לא ידעתי בדיוק לאן, לא היה לי קשר איתו. רק לאחר תקופה התקשר ואמר שאין מה לדאוג ... הכל בסדר. הסתבר שהיה בכוחות הצנחנים תחת פיקודו של אריק שרון, היו במעוזים, וגם אחר כך הוצבו בעיר סואץ, בקילומטר ה-101. שירות המילואים התארך למס' חודשים ובנתיים גם ההריון התקדם... אני ילדתי את בננו הבכור שי ב-1.1.1974. הייתי לבד בלידה, משום ששלמה היה בסואץ. כשהגיע לחופש ישירות לבי'ח לאחר כמה ימים לבקר אותנו, הייתה התרגשות גדולה. הגיע חייל קרבי מאובק ושזוף היישר משדה הקרב..ברית המילה נערכה אחרי חודש בבתינו הצנוע. ושלמה חזר שוב ליחידה ושירת עד חודש 3.74. אני זוכרת היטב את התקופה הזו..את המתח והדאגה, וגם הוא חזר עם חוויות שלא כולן נעימות וגם פציעה..זהו הזיכרון האישי שלנו.