N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נתן אבטליון

חיל השריון
חטיבה 14
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

אני חוה אבטליון כותבת לזכרו של בעלי, סרן נתן אבטליון מחטיבה 14 גדוד 9 של השריון.

נתן פיקד על 3 טנקים באזור קנטרה, נפצע קשה בראשו ב 6.10.73.

נתן התמודד עם פציעת ראש קשה שהותירה אותו משותק. למרות פציעתו הקשה השתקם, הצליח לנהל חיים לצד הפציעה, הקים משפחה 2 ילדים 5 נכדים.

נתן נפטר מפציעתו ביום הזכרון האחרון כמעט 50 שנה לאחר המלחמה.