N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אברהם גבאי

חיל השריון
אוגדה 36 - ללא חטיבה ספציפית
קרבות הבלימה – נפח

שבת בצהריים 6 באק׳ עת גוייס ו בחירום ומשלח ו להצטייד בינ״ל ברמלה.

יצאנו לכיוון הרמה דרך הגדה המערבית כשאני קצין ממסרים על זחל״מ עם 5 אנשי צוות נוספים.

המשימה שלנו היתה לעלות לרמה דרך עין גב לכיוון גבעת יואב ולהדוף את הכוחות הסורים הדרום רמת הגולן. עם עליית האוגדה לרמה ל״ציצית 35״ נחרדתי שכולנו מבינים עד להיכן היגיעו הסורים.

המראות שנגלו לעיניניו היו מזוויעים החל בישובים נטושים וכלה בגופות חללים שלנו בשטח שלא פונו.

כשהגענו ליעד חטפנו הפגזות כבדות ונאלצנו לשנות מיקום כל רבע שעה עדי לחמוק מההפגזות הסוריות ובמקביל ליצור ממסר קשר לאוגדה. מוסה פלד מפקד האוגדה התנהל בקור רוח ועמדנו במשימה להדוף את הסורים מדרום הרמה.

הצלחנו להשתלט מחדש על תל פארס בהתקדמות איטית ולהפעיל משם ממסרים ובהמשך על הר בנטל ועל הר יוסיפון. לאחר 4 ימי לחימה כבש צה״ל את השטחים ברמה יד הגבולות שלפני המלחמה. ולאחר שבועיים הורידו את האוגדה לסיני למחנה טסה כדי להחליף את האוגדות שצלחו את התעלה.

הייתי בן 40 וישרתתי שירות מילואים של 180 יום בשתי חזיתות.