N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אמה בלושטיין

עורף

3 לאוקטובר 1973, יום ההולדת ה-12 שלי...בת מצוה...

ההתרגשות, הבישולים ההכנות למוצ"ש - מוצאי יום כפור לחגיגה של פעם בחיים.

עשרות מוזמנים... ו.... האזעקה הצורמת באמצע שבת....האזעקה הראשונה בחיי... המלחמה הראשונה.

*זוכרת איך ישבתי על המדרכה וצבעתי את פנסי רכבה של אימי בצבע כחול כהה...שהאוייב לא יראה מהאויר..

*זוכרת את גשמי הזלעפות והמכוניות התקועות בדרך, כשאמא מסיעה אותי לשיעור פסנתר.

*זוכרת את החבילות שאספנו בכיתה כדי לשלוח לחיילים בחזית *זוכרת את הסיפורים של אמא-מהנדסת טקסטיל ראשית של "עדין נויפלד", אותה הזעיקו ב-4:30 בבוקר למפעל שייצר גופיות לחיילים...

הגענו לישראל בסוף נובמבר 1971 מעיר בירה אירופאית. ישראל "בחיתוליה", שפה חדשה, תרבות שונה....רצח הספורטאים באולימפיאדת מינכן בספטמבר 1972, בה נהרג אחיה של חברתי - מרק סלבין ז"ל והמלחמה שנה אחרי....

ילדות לא קלה בלשון המעטה....