N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יחזקאל אגמי

חיל הרגלים
חטיבה 35
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

שנים רבות לאחר המלחמה מצאתי תמונה שלי מצולם באיזור איסמאליה עם הזמר לאונרד כהן שהגיע לשיר לחיילים הסיני, בעקבות כל מה שעברתי במלחמה לא זכרתי שהצטלמתי איתו.