N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק אדיר

חיל השריון
חטיבה 4
כיבוש המובלעת הסורית

היום שבת 6-10-73 .אני צם.

בצהריים מתחילים לשמוע כי משהו קורה בגבולות.

מגייסים אותי .אני מגיע לימ"ח שלי בקורדני בערך בחצות.

מלקט פריטי ציוד על האדמה .חובר לפלוגת החרמש שלי שאותם פגשתי לראשונה באימון בצאלים כחודשיים קודם.

מחלקה 3 הממ אבי .אני בתפקיד מ"כ.הכי צעיר בפלוגה.יום ראשון בבוקר 7-10 מתחילם בתנועה לכיוון רמ"ג התנועה קשה יש עומס על הצירים פה ישם ים כלים תקועים.אני נעצרים ליד גשר אריק.

משם כבר רואים ושומעים את קולות הקרב.

בלילה כל מורדות הרמה מלאות אש.למחרת אני מקבל פקודה מהמ"פ שיש לקחת את זחלמי הפלוגה לצומת ווסאט לטובת כוח צנחני מילואים.ואני יחד איתם נכנסים לתוך המובלעת הסורים בערך ב-9-10.