N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בן ציון ליטבק ז"ל

חיל התותחנים
ללא קרב ספציפי

אבא שלי, בן ציון ליטבק ז"ל (שני מימין) שמר את התמונה הזו המציינת את שעת סיום המלחמה