N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יחזקאל מנשה

חיל השריון
המתקפה המצרית ביום הראשון

סבא שלי יחזקאל מנשה ז"ל. נמצאו מספר מכתבי גלויה ששלח מהמלחמות. הוא היה נהג משאית להובלה של מזון או גופות וגם תחמושת.