N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי בוכניק

עורף
אחר
ללא קרב ספציפי

הרגעים של ילד בן 8 (מפוחד ממלחמה) לעבור בשכונה בפרדס חנה, ליצבוע את הפנסים של הרכבים בסיד לבן תכלת לעזור לקשישים לסגור חלונות בשמיכות וליצור העלתה ליראות את העצב של האימאות בבלוק כשכול האבות בצבא.

רגעים של אושר של ילד כשאבא חזר מזוקן כולו מרמת הגולן תקופה של חרדה של ילד.