N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף הורוביץ

חיל האוויר
פלמחים (בח"א 30)
ללא קרב ספציפי

התגייסתי באוגוסט 72 , ושרתתי ביחידה 155 , יחידת ההכוונה של צהל .

מערכת הינשוף, יחידה שמעט מאוד ידעו על קיומה .

יחידה שאכוונה יחידות מיוחדות ליעדן לפני המצאות הGPS . יחידה קטנה ומיוחדת .

ב15/10/73 נקראנו לשלוח גף למוצב טרקלין , תעוז של מוצב בודפשט . המשימה: הכוונה של כח של שייטת 13 בפיקודו של סרן עודד אמיר ז״ל למקש סט״רים בנמל פורט סעיד . מבצע ״ליידי״ . מבצע שבצורה כזו אחרת התכוננו איליו בעבר ממוצב בודפשט ואורקאל .

ב16/10 בלילה יצאה כח של השייטת כאשר 2 סג״ים גוררים 2 חזירים לביצוע המבצע .חזיר אלד בפיקודו של עודד אמיר ועלי קמחי זל והשני הפיקוד שי ברוש .

הוצמדו מוקשים אבל רק הצוות של שייקה ברוש חזר . לי כמפעיל מע ההכוונה , ינשוף, ראיתי את הגעת הסגים לנקודה , הפרדות החזירים ודרכם ליד ואז אחד נעלם .

2 לילות של חיפושים לא עזרו עמ לגלות מה עלה בגורל החזיר של עודד אמיר ועלי קמחי זל .

הפיצוץ בוצע אבל האנשים לא חזרו . מתסכל למדי . משם דלגהו לאום חשיבה להכוונה את נמסוקים במעבר בן הארמיה השניה לשלישית .

ללא הכוונה זו הייתה סכנה חמורה של הפלת המסוקים בחציית התעלה . המסוקים טסו חשוך ללא אורות וללא אמצעי נעווט . כך עשינו לילה לילה כאשר אתה שומע את הפחד והתודה של הטייסים להכוונה .

ב1/11/73 הוזנקנו בהטסה לחרמון , להכוונה כח של סיירת מטכל לחילוץ צנחנים מחט 317 שהיו תקועים בפסגת החרמון . למרות שהיינו אמורים להיות מוטסים לחרמון הטוסנו למנחת שניר ומשם בריוס פתוחים לחרמון .

המוצב היה לאחר הכיבוש , עדיין פה ושם ראית גוויות וסימני הקרב . קור אימים .. פרסנו את המערכת בשלג כאשר לחבר כבלים עם 40 פינים הייתה משימה קשה למדי . להניע גנרטור נעזרנו באתר .. בצענו הכוונה לכח , ראינו איך הכח מאבד את שי שחם ז״ל .

הכוונו עד חבירה ומהחבירה חזרה לקחת את גופת שי שחם שנקברה בשלג … נכון , לא ירי כדור אחד , אבל היחידה תרמה תרומה משמעותית למבצעים ופעיליות מיוחדות שללא המצאה לא היו מתבצעים או היו גוררים נפגעים רבים .

כל זה זה סיפור של גף אחד ביחידה . שאר הסיפורים והעלילות אפשר למצוא בספר פרשים וינשופים ביפורה של יחידת ההכוונה 155.