N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לאה ליכטנייר

עורף

אמא צעירה כמה ימים לאחר פרוץ המלחמה יורדת לחפש תינוקת בת 4 חודשים חלב, הרבה מצרכי מזון נעלמו מהמדפים. רצה מחנות לחנות ואין

בדרך פוגשת רק נשים שמסתובבות כמוני בעיר, לפתע מופיע מכרה ואומרת שמעתי מחיילים שירדו דרומה שהסורים עברו דרומה ואין מי שיעצור אותם ופחד נוראי נופל על מעט הנשים שהיינו.

אף אחד לא יכול להבין איזו חרדה שואתית נפלה על כולנו רצנו הביתה והרמנו טלפונים לברר אולי יש מידע אחר.

לקח למידע לזלוג לציבור רק אחרי כמה ימים נוספים שהסורים נעצרו.

זיכרון הפחד הזה קיים גם עכשיו.