N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אברהם עמרני

עורף
מפקדת פיקוד דרום
ללא קרב ספציפי

שנת 1973, הם זוג צעיר, נמצאים בהריון שני, חודש תשיעי מצפים לאח/אחות לילד הבכור בן ה 3.

מלחמת יום כיפור פורצת וכמו כולם הוא מגוייס למלחמה.

שבועות שהוא אינו מגיע הביתה והיא ממשיכה בחייה, מודאגת אך מצפה ללידה הקרובה. 👍

הגיע הרגע והיא נוסעת לבית החולים. נמצאת לבד בחדר הלידה, אחרי שעות של צירים, הלידה אינה מתקדמת עושים צילום ומבינים שיש 2 ולא אחת.

"מה 2?" היא אומרת.

הרופא מתבדח איתה ואומר "אני אקח אחת".

אחת התהפכה ואחת לא ומחליטים להכניס אותה לניתוח קיסרי בהרדמה מלאה. הראשונה יוצאת ואחרי 5 דקות יוצאת השנייה.

ואז עלתה השאלה איך היא מודיעה לו שזה עתה נולדו לו 2 בנות קטנות, הוא במלחמה.

חיפשו חיפשו ומצאו תשובה. ברדיו היתה תוכנית של רבקה מיכאלי ואהוד מנור "קפה של שבת", שמסרה הודעות לחיילים בשדה הקרב, שם הוא שמע לראשונה כי נולדו לו 2 בנות תאומות קטנות.

השמחה הייתה גדולה. ❤

התאומה הגדולה היא אני, כל יום עצמאות מודה לכל הלוחמים והלוחמות