N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

זאב שפריר

חיל הרגלים
אחר
מבצע קינוח

גילי (גלעד) ליטן הגיע לסיירת גולני מקורס טייס אותו עזב בשלב מאד מתקדם

את גילי הכרתי עוד במועדון השייט בנהריה במתחרה ראוי לשייטי הפועל ראש הנקרה, יצא לנו גם להתאמן כזוג במקרים מסוימים.

מאד שמחתי כלוחם ותיק ביחידה לראות את גילי מצטרף לכוח, גם שמריהו ויניק מפקד היחידה הבין מה יש לו ביד ובנוסף לצוותים וותיקים הצמיד את גילי אליו כקשר כבר בתחילת קרבות יום הכיפורים,

מפריצת היחידה למוצב 104 , לחימה מול חיל המצב המרוקאי, הפריצה למובלעת הסורית בצפון הרמה ועד לעליה למבצע קינוח כיבוש החרמון (הקרב השני 22.10.73). גילי פעל בקור רוח וקולו הרגוע הצטרף לקולו הבוטח האבהי של מפקד היחידה...

גילי עלה לקרב החרמון בידיעה שהוא יוצא לקורס קצינים עם המלצה חמה של שמריהו מפקד היחידה, נע בראש הטור...

אור ראשון , לאחר טיפוס קשה לעבר רכבל עליון, אנחנו מתמקמים, משיבים אש ויוזמים....שמריהו מפקד היחידה חותר למגע קדימה, נפצע קשה,

גילי לא מהסס לרגע ומנסה לחפות ולאפשר פינוי לאחור...הוא נפגע קשה...ובהעדר יכולת פינוי ואמצעים רפואיים מתאימים....הוא נפטר בשדה הקרב...

אהב את הים והחיים ,יפה תואר, ידע היטב לנווט ,לשוט בענווה , ובביטחון לעבר היעד, מתחנו מפרש ביחד באחוות שייטים, כאשר הגעת ליחידה שמחתי שיש על מי לסמוך... בשרות ביחידה ובלחימה, נכון תמיד צופה קדימה , חבר לנשק , צעיר תמיר , הולך בראש הטור,

נבחרת ע"י ויניק ליד ימינו, קולך הרגוע בקשר, בנחישותך אלי קרב, תישאר בזכרונינו כמי שעשה ככל שביכולתו תחת אש , נלחם גם כשמפקדו נפגע היית שם בכל רגע....

נפלת כאן על ההר בעודך חותר למגע ולכיבוש היעד, יהיה זכרך ברוך לעד...כמפרש ברוח.

בתמונה מקדימה - גילי יושב בשטח ההערכות למבצע קינוח (יער מסעדה\אודם).

תמונה נוספת משטח ההערכות מפגש צוות ותיק לקראת העליה לחרמון למבצע קינוח.

יהיה זכרו ברוך