N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אריה יצחקי

חיל השריון
חטיבה 188
קרבות הבלימה – נפח

יצאנו עם טנק החילוץ שלנו להפוך תותח מתננע שנע ימינה כדי לברוח מתקיפה מיגים סורים והתהפך עם נפגעים בפנים באזור בריכת רם

בסיום בדרכינו לחזור לנפח עברנו דרך המוצב במסעדה פגשנו את קצין החימוש שאמר לנו תשארו איתנו פה בנפח הצבא הסורי ממסעדה ראינו מסוקים סורים על החרמון

בהמשך הגיעו אלינו נגמשים עם נפגעים שלנו הגיע גם טנק שרק הנהג בחיים
היה חלל בטנק היה עליו אקדח אם הקדשה לאייל זה שמו זה ההרוג הראשון שראיתי היה קשה