N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אמנון גוטפריד

חיל התותחנים
חטיבה 274
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

הייתי קמבץ הסיוע של חטיבה 274 לשעבר 55 בפיקודו של דני מט.

בצליחה הרגשנו כולנו שעתיד מדינת ישראל מוטלת על כתפינו הפעלתי אש של שישה גדודי תותחנים שליוותה את התקדמות החטיבה לקראת התעלה להכנת ראש הגשר

עברנו את התעלה באחת מסירות הזודיאק הראשונה יחד עם מפקדת החטיבה
ובבוקר נראה הכל כשחר של יום חדש