N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מלכה גאן

עורף

היית בגרעין נחל שנת 73 יום כיפור. הגעתי מבית שצם בכיפור. ואולי היחידה בקיבוץ שצמתי.
ישנתי בחדר של חברה רינה . קמתי בבוקר וסיפרתי לרינה שחלמתי שמעל החדר שלנו היו שני מטוסי קרב שנלחמים אחד בשני

ואז שרלה צועקת לנו תשכבו יש מלחמה בצפון ובדרום...מס דקות אחרי אנחנו יוצאים בבהלה החוצה למשמע קולות עזים של שני מטוסי קרב נלחמים באויר בגובה נמוך. ושרלה צועקת תשכבו נלחמה בצפון ובדרום .

החלום הזה מלווה אותי כל החיים.

ברור שאחרי זה לא היה פשוט אספנו הרבה טראומות ..

יצאנו לחלק קפה בלילות לחיילים בגבול .ישבנו בבונקר של הקיבוץ ישבנו וביכינו למשמע קריאות עזרה שלא נענת מהר.

זו מלחמה שתלווה אותי כל החיים.