N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי בר עוז ברזני

חיל הקשר

גויסנו למילואים סדירים ב-26-08-1973 יום א' בשבוע למשך 42 יום, לצורך אימונים ותרגיל אוגדתי. ביום חמישי 4-10-1973 בשעה 11:30 ביקר את גדוד הקשר שלנו מפקד האוגדה דב תמרי, בלווית מפקד גדוד הקשר סא"ל לביא- ליבל אברהם. משמע, 49 שעות לפני פרוץ המלחמה.

שוחררנו לחופשת יום כיפורים באותו יום חמישי בשעה12:00. התבקשנו לחזור במוצאי שבת על מנת להיערך לתרגיל של מפקדת האוגדה לקראת יום א 07-10-1973. המלחמה פרצה ביום 06-10-1973 בשעה 14:10. הבעיה שהטרידה אותי היא איך תת אלוף דב תמרי לא ידע שתוך 50 שעות תפרוץ מלחמה, כל זה מנקר במוחי כל שנה מחדש לקראת יום הכיפורים. אני נזכר בשני חיילי הגדוד כספי וגוזלן זכרונם לברכה שנפלו בהפגזה ב-22-10-1973.