N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ורד אלעזרה

עורף
ללא קרב ספציפי

חלופת מכתבים בין נערה בת 12 לבין חייל שלחם במלחמה

אלברט טוויזר החייל ש"נענה" לחלופת מכתבים של נערה בשם ורד אלעזרה כולל חבילות לחיילים וניסיון לרומם את רוח החיילים בחזית

לרגל חגיגות בת המצווה, שאליה הזמנתי גם את אלברט, ולצערי לא יכול היה להגיע, קיבלתי אלבום תמונות יפה עם הקדשה בכתב ידו. כמובן שהתרגשתי מאוד והשווצתי בפני כולם על המחווה היפה והמעוררת תשומת לב.

עברו לא מעט שנים כאשר בכל השנים אני מנסה לחפש ולנבור מה עלה בגורל החייל. ניסיתי לאתר ולהתקשר גם בהיותי חיילת וגם אחרי ללא הצלחה.

לימים, עבדתי בחברה ביטחונית ובאחד התרחישים הכי מקריים נדרשתי לזמן דיון שבין שאר המשתתפים מופיע השם אלברט טוויזר.

לאחר שעשיתי ברור מקיף, התברר נמצא "החייל האבוד" ממש מתחת לאפי, 2 קומות מתחתיי כאשר גם הוא וגם אני עבדנו יחד שנים ולא ידענו מקיומו של השני. לימים אפילו הייתי מזכירת המחלקה שלהם.

ספור מעורר התרגשות, תקווה ומפגש גורלות.