N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה דריטר

חיל הרגלים
מפקדת פיקוד דרום
כיתור הארמייה השלישית של מצרים

עוזב את בית הכנסת רץ הביתה

עולה על מדים נפרד מהאשה לוקח את התרמיל ומגיע לנקודת הכינוס.

מגיעים לימ"ח עולים על ציוד והגמשים יוצאים דרומה לעבר הגבול עם מצרים.

היחידה שלנו התחילה עם מרדפים אחרי הקומנדו המצרי שהגיע ונחת עם מסוקים.

מארבים התקלויות ומצור על הארמיה השלישית.