N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מומי לחיאני

חיל השריון
אוגדה 146 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

היינו באל על ברמת הגולן והיתה מתקפה של מטוסים סורים,

קיבלנו פקודה להסתתר מאחורי סלעים עד שתהיה רגיעה. התאגד שהיה באל על הופצץ ולצערי חיילים נפצעו ונהרגו במתקפה.

לאחר יומיים עברנו לאיזור אחר ברמת הגולן שם תפסנו את הקו עד חושניה עד שהיתה הפסקת אש.

לאחר הפסקת האש עברנו לסיני ליד תעלת סואץ, שם אבטחנו חיילים שהבאנו אספקה לחיילים שכיתרו את הארמיה השניה המיצרית.

בנוסף החזקנו מוצבים עד תום המלחמה.