N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי קורן

חיל התותחנים
ללא קרב ספציפי

אנשי צוות הפיקוד של סוללה א׳ גדוד סדיר 405 של התותחנים שהתמודדו עם טנקים סורים על שולי רמת הגולן ביום א 7.10 כרוב הגזרה הדרומית מכבדה ע״י הסורים. לוחמי הסוללה ומפקדיה סרבו להוראתו של מחט 100 אל״מ איציק בן שהם לרדת מהרמה ונשארו במקומם במשך שעות ואף ירו פגזי תאורה בשעות הבוקר על פלוגת הטנקים הסוריים כדי לעכב אותם עד שהגיעו כוחות המילואים - גד. 39 של החטיבה בשעות הצהריים. בתמונה. כלב סורי שאומץ ע״י הלוחמים באזור תל שער במובלעת.