N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שגיא אלי

חיל השריון
חטיבה 401
הקרבות במעוזים (קו בר-לב)

אני הנהג טנק שלאפרים פרח שנהרג מפגיעה מטיל

כל הצוות נהרגו ובזכות זה שביקש ממני ללחץ לאשתו ולהגיד לה שהוא אוהב אותה ניצלתי

וזה בקיצור