N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דניאל אמסלם

עורף
אחר
ללא קרב ספציפי

היתי ילד בן שלוש שיום שהתחילה המלחמה נחרטה בי,

זוכר את האזעקות ירידה למקלט וזה היה זכור לי כדבר מיוחד שכל שנה חיכתי לאזעקות ולרדת למקלט וזכרתי שזה היה בחגים ושנה אחר כך זה לא הגיע ,לקח כמה שנים להבין שזה לא יקרה שוב,

גרתי בירוחם וכל הזמן באו רכבים צבאיים ג'יפים עם פנסים צבועים ולקחו אנשים או שאמרו הודעות בכריזה ושוב חכיתי להם והם לא באו, זה נחרט בי לעד