N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מור סיימונס

חיל הרגלים
אחר
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

אחי הגדול דרור נשבה בשבי המיצרים.

הוא היה סמל במזח במוצב הכי דרומי.

אני הייתי בת 3 וחצי שנים וערב אחד אמא שלי עשתה איתי טיול בקיבוץ. היה לה מאד קשה והיא התחילה לומר שהיא מקווה שלא קר לו ושיש לו שמיכה.

אני לא זוכרת שממש שיתפו אותי במה שקורה, אבל ברגע שהיא אמרה לי שהיא דואגת, אמרתי לה "אל תדאגי הוא יחזור".

לימים היא סיפרה שזה מה שהחזיק אותה עד שאחי חזר.