N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שושי פריאל

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

אבי היה חבר טוב.

הוא שימש כטען קשר בטנק שלחם ברמת הגולן. ביום שישי ט'ז בתשרי תשל"ד 12.10.73, נתקל הטנק במארב סורי. פגז סורי נורה לעבר צריח הטנק.

מפקד הטנק נהרג במקום. אבי ושני חבריו מהטנק, החלו בחסות החשכה ללכת לכיוון כוחותינו. לפתע, התגלו ע"י חי"ר סורי, נורתה אש ואבי נהרג בצד הדרך.

חבריו המשיכו ללכת. לימים, לא מצאו את גופתו של אבי והוא הוכרז כחיל צה"ל נעדר. כשלושה שבועות לאחר מכן, יצא בחור ישראלי לסייר באזור הקרבות בגולן, לפתע הוא רואה כיפה סרוגה...

גופתו של אבי נמצאה בזכות הכיפה...

אבי נקבר בלוויה צבאית מרגשת, בבית הקברות הצבאי בחדרה, עיר הולדתו.

זיכרון מיוחד מאותה מלחמה.