N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אילן ירמיהו

חיל הלוגיסטיקה
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

גיוס של אבא זכריה ירמיהו ב13:50מהוד השרון באמצע תפילה.

אני הפכתי לאספן עיתונים מעריב הידיעות ולמדתי בע"פ את כל מהלכי המלחמה והקרבות.

עקבתי בדריכות ובכאב אחר המנה היומית של הקורבנות שרק אתמול פגשתי.

לימים ויתרתי על קורס טיס והתגייסתי באוגוסט 78' לגולני לחוש מקרוב את האתגר ולקחת חלק מעשי בגבורת הלחימה.

כל המיומנויות באו לביטוי בסיכון חדירות מחבלים לישובי הצפון והגנה מתמשכת על הגולן עד לחרמון. בהמשך הגשמת חלום קרבי ממשי בשלום הגליל החיסול חוליות מחבלים דמור צידון ובריאות.

מלחמת כיפורים דחפה אותי ליחידה קרבית ולאהבת הארץ ואילו הכווינה אותי ללימוד של יחסים בן לאומיים והיום מרצה בתחום הגיאופוליטיקה.

הכאב מאז מבצבץ ונדמה שהקונספציה היא זו שמפילה אותנו.

לטעמי אחרי מלחמת כיפור היינו צריכים לגשת לשלום בתנאים אחרים לחלוטין סאדאת הקדים אותנו והוא היחידי שעשה הפקת לקחים משמעותית.