N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יהודית יעקב

חטיבה 7
קרבות הבלימה – נפח

הוא היה בן דודתי ממושב מנחמיה.

הייתי גדולה ממנו ב- 3 שנים. היינו מאד קשורים האחד לשניה.

הייתי בחודש רביעי להריוני הראשון. כאשר נודע לאפרים שאני בהריון הוא רצה מאד לראות אותי. בראש השנה הוא היה בחופשה והוא הגיע אלינו עם אחיו וחבר כדי לראות במו עיניו שאני באמת בהריון.
הוא מאד שמח עבורי.

שבוע לאחר מכן בשבת, יום כיפור, פרצה מלחמת יום הכיפורים. לאחר כמה ימים למלחמה, לא רצו לספר לי אבל הבנתי לבד.

ידעתי שאפרים פייטר גדול ומאחר והוא היה מפקד טנק, דאגתי לו מאד.

סיפר לי חבר שלו מהמושב שפגש אותו בימים הראשונים למלחמה, שהוא החליף פעמיים טנקים שנפגעו והטנק השלישי שהוא פיקד עליו נפגע פגיעה ישירה.

לפי מה שסופר לי, בארון הקבורה שלו היתה רק הדיסקית שלו. הוא נשרף יחד עם הטנק.

כשנודע לי, שכבתי שבועיים במיטה מדימום ובכיתי את נשמתי מרוב צער. לימים נולדה בתי הבכורה, שקיבלה את שמו, אפרת שתחיה 🙏.

הרבה לילות חלמתי שטעו בזיהוי והוא חזר פצוע מהמלחמה!

אני מצרפת כתבה מעיתון מעריב מ- 06/10/2010 ושם מסופר שהוא נהרג במלחמה ארורה זאת.
זאת תמונה מהחתונה שלי שהוא הצליח להגיע ולהשתתף בשימחתי.