N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מילר יצחק

חיל משאבי האנוש

כמי ששירת במדור נפגעים בשלישות הראשית המידע על הנופלים הגיע אלינו והיה עצוב לשמוע כי בן המחזור שלי בני גל ז״ל מרחובות נפל בתעלה .

עם סיום תפילת מוסף ביום כיפור בדרכי הבייתה הייתי עד לתאונת דרכים ברחובות שבה נהרגו טייסים בדרכם לבסיס