N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף סער

חיל האוויר
קרב העיר סואץ

תובלת ארמים (אנשים רמי מעלה) לעיר סואץ, לקראת סוף המלחמה, ארה״ב והאו״ם לחצו על ישראל להפסיק את האש. השריונרים שאיבדו עשרות מחבריהם בסמטאות העיר סואץ סירבו להפסקת האש.

מספר מסוקים ואני בינהם הוזנקנו להובלת גולדה וכל המטה הכללי לעיר סואץ לדבר עם השריונרים.

גולדה ישבה מולם, מפוייחים כולם (אני בינהם) ואמרה להם, חבר׳ה אנחנו חייבים להפסיק את האש.

המפקד שלהם וכולם ביחד אמרו לה, גולדה, עד שאנחנו לא נוקמים את מות חברינו אנחנו לא מפסיקים.

גולדה אמרה להם, קבלו עוד 24, ואוי לכם אם לא תפסיקו. בתמונה גולדה עם כל המטה הכללי בעיר סואץ.