N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סא"ל יואב וספי ז"ל

חיל השריון
חטיבה 188
קרבות הבלימה – ח'ושנייה

התחלה התארגנות גדודית במחנה נפתלי, קבלת טנקים זיווד הטנקים , התארגנות בשעה 16.00, נסיעה על זחלים לכיוון גשר אריק מעבר דרך טבריה , כמו מסע ניצחון אבל בדרך למלחמה.

מעבר על גשר אריק שהיה מוכן לפיצוץ!!! למחרת נסיעה על דרך אפר מעלה גמלא -כנף, מולנו ירדו רגלית חיילי המוצבים שעזבו את המוצבים!?

אחד הקרבות הזכורים לי: קרב לכיבוש חושניה, יואב המג"ד קרא לנו בקשר אל תשאירו אותי לבד ,תמיד היה ראשון!

באחד הקרבות מול קונטרה הוא נהרג ,אני כמפקד טנק הוצאתי את הראש מתוך הטנק ונפצעתי בצואר.

היו עוד קרבות מיוחדים מול חטיבה ירדנית, יצאה של נהג טנק שלי דתי ,נסיעה על הטנק לכיוון ביתו בשבת!