N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שמואל גלאי (גלאידה)

אגף המודיעין
אחר
ללא קרב ספציפי

שירתתי בבסיס המודיעין 8200 בהר אביטל (תל אבו נידא), המתקן בו עבדתי היה מחוץ לבונקר, כך שבזמן המלחמה הייתי חשוף להפגזות ולהפצצות על הבסיס וכמה פעמים ניצלתי מפציעות וממוות בטוח.

המידע שאספנו היה ממש קריטי , וסייע מאד בימים הראשונים ובכלל, לחיל האוויר , במיקום סוללות הטילים ולשריון במיקום הכוחות הסוריים בעיקר אחרי נפילת מוצב החרמון.

למזלנו, הסורים לא ניסו לכבוש את הבסיס, למרות שיכלו לעשות זאת בקלות רבה (מספיק טנק אחד היה עולה אלינו בנחת במעלה הכביש) כל מה שהיה לנו היו מספר רובי עוזי ושני מקלעונים..

אחרי כשבוע הגיעה הוראה לפנות אותי ואת שאר החיילים שהיו בנים יחידים במשפחה, עד היום אני לא מבין איך הצלחנו לצאת משם בשלום