N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בריאן איזן

חיל השריון
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

התמונה המצורפת הופיעה בDAILY EXPRESS , וכך הורי באנגליה ידעו שבנתיים אני בריא ושלם.

היא צולמה כאשר עיתונאי בריטית קפץ על הנגמ"ש שלנו, שניה לפני שחצינו את התעלה, וזה יומיים שלושה אחרי שהכוחותינו הגיעו ל"אפריקה".

אומנם נתתי לו את השם ומס טל. של אבא שלי ובקשתי שימסור ד"ש אך הוא התבלבל ובעיתון התמונה הופיעה תחת הכותרת הגדולה של השם של אבא שלי.

דרך אגב הגשר הוא זה שיומיים קודם הבלנו חלקיו לגדר התעלה במסגרת גדוד הסיור 87.