N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד כהן

חיל האוויר
בסיס תל נוף (בח"א 8)
ללא קרב ספציפי

בתפקידי כמכונאי מוטס בטייסת 124 השתתפתי במגוון רחב של טיסות, חילוץ ופינוי פצויים, הקפצת חוליות חיילים, הטסת אח"מים.

במלחמה טסנו רוב הזמן ללא כסאות בתא נמטען כדי שיהיה יותר מקום לפצויים, באחת מטיסות של הקפצת מפקדים, לאחר ההורדה שלהם ובדרכנו חזרה לבסיס רפידים לתדלוק נשמעו קולות בקשר של כוחות הקרקע שמבקשים פינוי של חיילים פצועים והם נמצאים על אחד הצירים בסיני, לא רחוק ממקומנו, הודענו לבקר שאנחנו ניגשים אליהם לפנותם.

היינו ללא צוות רפואי רק הקברניט טייס המשנה ואנוכי, מצאנו אותם בשני טנקים עומדים בצידי הכביש נחתנו על ידם, וטייס המשנה ואני ירדנו אליהם והוצאנו אותם מתוך הטנקים חלקם עם כוויות בדרגות שונות, השכבתם אותם על רצפת המסוק וחלק בישיבה וכך חילצנו אותם לרפידים להמשך הטיפול, כאשר כל הדרך אני מרטיב להם הפה בפלנליט עם מים.

מקרים דומים קרו מספר פעמים.