N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה אפשטיין

חיל הרגלים
חטיבה 1 (גולני)
כיבוש המובלעת הסורית

ביום השני לאחר הכניסה למובלעת הסורית, כינס מפקד האוגדה (נדמה לי שזה היה מפקד האוגדה) את כל מפקדי הכוחות לתכנן את המהלכים הבאים.

הכינוס נערך לרגלי גבעה די גבוהה שהיו בה ממספר מערות, בגבהים שונים מעל פני הקרקע. באיזה שהוא שלב במהלך ישיבת המפקדים מי שהוא שם לב שמתוך אחת המערות יוצא חייל סורי; ביד אחת הוא מחזיק מקלע עם דורגלים פתוחים וביד השניה, משום מה, הוא מחזיק דגל לבן. כמובן שהוא מיד נלקח כשבוי. אבל רק המחשבה מה היה קורה להמשך המלחמה אם הוא היה פותח באש ומחסל את כל מפקדי הכוחות שהיו נוכחים שם - מפחיד.