N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גוסטבו מטוס

עורף
ללא קרב ספציפי

הייתי בן 13 וגרנו באילת. שעה 14:00 והצפירה הקימה את כל האלתים שיצאנו לרחוב והסתכלנו כולנו על עקבה. ביום השני הבנו שאנו במלחמה. הייתה החלטה לצבוע את כל הפנסים הראשים של הרכבים בצבע כחול ולהשאיר עלומה באמצע הפנס. מזה התפרנסתי הלכתי עם דלי ומברשת. לאחר 50 שנה אני נמצא בתערוכת רכבי אספנות ברעננה (חודש שעבר) ופתאום התרגשתי לראות שבעל האוטו שכח לשטוף את האוטו 50 שנה.