N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נירה גז לוי

חיל הקשר
אחר
ללא קרב ספציפי

במלחמת יום כיפור טסתי במיוחד מפריז לישראל באותו הלילה שפרצה המלחמה. התנדבתי לצבא, כבר הייתי חיילת משוחררת. הייתי בדרום בביר גפגפא, רפידים שבסיני. כשהיינו במקמר ירדו החיילים שלנו לחווה הסינית ולתעלה ושם נהרגו המון חיילים, חברים, הידיעה הגיעה מהר מאוד לעורף איפה שישבנו והיה שוק אדיר, היו תחושות קשות מאוד מאוד מאוד. החיילים היו מכל החיילות ממש, רפידים היה המקום שממנו יצאו כל היחידות ללוחמה. הכרתי את כולם.