N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יהודה חודדה

חיל ההנדסה
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

קראו על שמו גשר. אמי ואני יושבות בסלון מחכות להפסקת האש. לפתע אמי לרגעים לופתת את חזה ומשמיעה זעקה שקטה ובאותם רגעים, ממש 7 דקות לפני הפסקת האש, נהרג אחי רס"ן יהודה חודדה סמג"ד בחה"נ. על שמו נקרא גשר יהודה חודדה ועל כך קיבל את עיטור העוז. 7 דקות לפני הפסקת האש ב22.10 שעה 19.00 נהרג....