N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ישראל קורט

חיל השריון
חטיבה 600
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

התחלתי את המלחמה כמפקד מחלקת טנקים, תפסתי פיקוד אחרי שהמפ נפל בשבי וסגנו נפצע


לכדתי 18 אנשי קומנדו, חילצתי את הטייס חגי תמיר שמטוסו הופל באיזור החווה הסינית מליפול לידי המצרים

נפגע לי הטנק מחודר שריון, עברתי לפקד מטנק אחר

עליתי על מוקש ועברתי לטנק האחרון שנשאר בפלוגה.

הוזמנתי למטה הכללי לוועדת הצל״שים, סירבתי לקבל ציון לשבח כיוון שמה שעשיתי מצופה מכל קצין בצה״ל והצל״ש מגיע ל12 חללי הפלוגה.