N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סשה כהן

חיל השריון
חטיבה 7
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

אבא שלי המופלא , עצר רגע אחד במלחמה קשה ,לחשוב על אמי ועלי.

אבא שלי עזב את הבית למלחמה כשהייתי בת חודש וחצי.

מכתב זה הוקלד עי קלדנית ונמסר לאמי.