N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שמואל סלע

עורף

במלחמת יום כיפור הייתי בן 17 ומתגורר בשכונת התקווה

פרצה המלחמה

בשעות הצהריים הייתה תנועה ערנית של כלי רכב בכביש וכמובן עדיין לא ידענו שאכן מדובר בגיוס כוחות והגעתם לנקודת ריכוז בחניית היכל מנורה ביד אליהו.

וכשעובר הזמן הגענו לשעות הערב התנדבנו כל תלמידי תיכון בי"ס שבח, כיתות יא ו-יב , לצביעת פנסי הרכבים בצבע שחור כדי שמטוסי האוייב לא יזהו אור למטה באיזורים מיושבים ויפציצו איזורים מיושבים,

ובשעות היום היינו מתנדבים בתעשיה צבאית ברמה"ש במילוי זווילים לפגזים באבקות שריפה למיניהם והעמסה לרכבים צבאיים.