N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף קורנל

חיל האוויר
ללא קרב ספציפי

בשנת 71 עד סוף 72 שרתתי בבח"א 29 שארם אל שייח.

אני בן יחיד אבי נהרג בתאונה בחול כשהייתי בן 20 ושרתתי שם לאחר מותו עברתי לבסיס חפץ חיים. ביום כיפור 73 הייתי תורן בבסיס בו עבדתי בציוד קרקע גנרטורים שהפעילו מערכת מכ"ם (ראדאר).כל יחידות המכמ בארץ היו מחוברות זו לזו בקשר שמיעה ודיבור מערכת שנקראה מעגל קטן וגדול ביחידה שלנו שבזמנו פקחי שדה התעופה לוד ישבו בבסיס שלנו.

בשעה 22 אני שומע שדווח על פגיעה באנטנה של הר צפרא בשארם. מה שהתברר לאחר מכן שהמצרים שלחו טיל חדש שלא היה מוכר לנו ושמו "קלט" שטס במהירות נמוכה של כ 200 קמש. הדבר הטעה אותם והם חשבו שאלו מסוקי קומהדו מצרים.

הטיל הגיע מעל האנטנה והתפוצץ. הגנרטורים הופעלו במקום בסולר בדסל (דלק סילוני ) מאד דליק עם הפיצוץ נהרגו 5 מחיילנו. הקשר אבד איתם ועקב המחשבה המוטעית שקומנדו מצרי השתלט עם הגבעה השיריון למטה קיהל פקודה להפעז את ה"קומנדו" וכך נהרגו עוד 2 חיילים שלנו.

לקראתתהבוקר נמצא מכשיר קשר והכוחות שלנו ביקשו עזרה. בחפץ חיים היו4 יחידות פרישה ומכמ למקרים כאלו ולסגירת חורים לא מכוסים שלא כוסו עקב המחדל שההנהגה חשבה שלא תפרוץ מלחמה.

ביוםראשון בבוקר קיבלנו פקודה להוריד יחידת פרישה שלמה לשארם אל שיי לבח"א לא לגבעה שננטשה. קיבלנו 2 הרקולסים שכל אחד ביצע 2 סבבים לשארם להוריד ציד וחיילי מילאים להחלפת הכח שנפגע בצפרה. ישבתי ליד המסלולים וראיתי את ה מראות והנחיתות האין סופיות עומס אדיר מלחמה מלחמה.

במבלול הרחוק ממני המריא מירז' תוך כדי המראה פנצ'ר במציג אחורי הזנב ברצפה ניצוצות והמטוס עולה באש הטייס הפליט וכנראה נפצע בצורה קלה. סגרו את המבלול לינקוי משמנים ושיירי חלקי המיראז' וההמראות הבאות היו במסלול קרוב אלי .

לפתע אני רואה מפציץ סופר ווטור מפציץ ממריא תוך כדי המראה הוא פותח מצנח לעצירה ויורד לחיתה כאשר רמים לו רשת עצירה ומתגש ברשת ועוה באש כשהוא בחיוש מלא מייד כיבוי אש מתעסים קצף לכיבוי לא יודע מה קרה לטיים נראה לי שנפגע קשה.

כשאחד ההרקולסים שהוקצו לנו חוזר "ריק" אני רואה כשהוא עוצר משאית קרוק תנובה מתקרבת אליו ופרקו את שבעת החללים שאת חלקם הכרתי משרותי הקום בבח"א 29 וכנותן שרות לגנרטורים בצפרא.

דיכאון קשה .