N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ציון ריסמני

חיל השריון
חטיבה 421
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

השתתפתי במלחמה הייתי מבין הראשונים שחצו את התעלה.

המלחמה השאירה בי צלקות כמו בכל לוחם אחר ולשימחתי השארתי את החוויות הקשות מאחורי והמשכתי בחיי.

כיום אני בעלים של מוסך בהרצליה נשוי באושר עם 3 ילדים ו8 נכדים מוצלחים ומתוקים.

כוחי באחדות המשפחה והיכולת שלי גם בגילי 73 להמשיך בעבודתי.

תודה על האפשרות. ציון ריסמני.