N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יאיר רוזנבלום

חיל האוויר
החווה הסינית

ישבנו בציר טסה בהגנה על יחידת טילי הוקים

בתאריך 12 לאוקטובר בדיוק בהיכון בוקר ביקש ממני מפקד הפלגה רפי להב להחליף את ישראל ז"ל בצוות.

לאחר 5 דקות הגיעו 6 האנטרים ביעף הפצצה על גדוד תותחנים בציר ובהמשך עלינו, פתחנו על המטוסים באש חזקה כאשר ראינו בברור כי פגענו באחד מהמטוסים המפציצים.

תוך כדי ההפצצה עלינו נהרג ישראל ז"ל , כאשר מספר רגעים מקודם ישבתי במקום שבו הוא נהרג. למותר לציין מה היה קורה ללא ההחלפה שלנו בצוות.

מובן כי הארוע הזה מלווה אותי עד היום והחלטתי כי אני חייב להיות נוכח ביום הזיכרון ולעלות לקברו בהר הרצל.

לאחר המלחמה קיבלנו את האישור על הפלת המטוס העיראקי שהפציץ אותנו