N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פתחיה גלייט

חיל החימוש
חטיבה 164
ללא קרב ספציפי

איך נראתה הגדה של תעלת סואץ כשהמצרים חצו, חנוכיה שבנינו בהר עתקה מול המצרים, האוהל בקילומטר ה- 101, שדה תעופה פאיד כשמצד ימין של המטוס (מכיוון שלנו) תור של חיילים לטוס לארץ.

המסוק- לפני המלחמה התחלתי ללמוד תואר ראשון בטכניון- היה סידור עם הטכניון שהיה שעביר חומר לימוד לחזית היכן שכל סטודנט נמצא: אז, חברה שלי דאז (מרים, אשתי היום) היתה ולכת עם החומר מהטכניון לקצין העיר חיפה, בבוקר, שולחת את החומר לפי ד.צ. 2171 דאז, ובערב היה מגיע מסוק היכן שהיינו עם הטנקים( ג'בל ג'ניפה, ג'בל עתקה...) ומצניח לי את חבילת הלימודים. זה היה בכל יום! יוצא בבוקר מחיפה ומגיע בערב ל "אפריקה". החברה כבר ידעו- "פתחיה, הטכניון הגיע".